Sống xanh – sống sạch – sống khoẻ

Thế giới đang dần ý thức hơn về vấn đề môi trường sống và sự can kiệt các nguồn tài nguyên. Mọi người đang nỗ lực tìm cách thay đổi cách sống để nuôi dưỡng và bảo vệ các nguồn tài nguyên quý giá hàng đầu. Tuy nhiên, số phần trăm những người nhận thức được điều này vẫn còn khá nhỏ, chủ yếu ở các nước phát triển, còn ở các nước đang phát triển như Việt Nam thì rất ít