Quy trình sản xuất đồ tre

Chắc hẳn các bạn đã quen thuộc với các loại bàn, ghế, rổ, giá làm bằng mây tre đã có mặt trong các gia đình Việt Nam từ những thế kỷ trước. Hiện nay, sản phẩm tre Việt Nam thường được xuất khẩu sang các nước Châu Âu, Châu Mỹ và không có mặt nhiều Read More